Det är viktigt att sköta sin kennel

It is important to attend to his kennelFör alla de som driver en kennel är det ytterst viktigt att sköta denna till punkt och pricka. Här handlar det då om att i första hand använda sig av sunt förnuft. Beroende på hur stor omfattning kennelägaren bedriver hunduppfödning i och vilket val av ras som har gjorts, så kommer det naturligtvis att finnas olika behov av den yta som måste finnas för att hundarna ska kunna leva ett bra liv och trivas. Det handlar också om att behandla de hundar som finns på ett värdigt sätt och inneha alla de verktyg som gör kennelägaren till ett bra ämne för att föda upp hundar.

Hur som helst så kommer detta inte att vara ett problem för en ägare av en kennel som är påläst. Inom detta område är det Svenska Kennelklubben som är det rådgivande organet som även sätter de regler som ska finnas i bruk vid drift av en kennel. Naturligtvis kommer det i grund och botten vara styrt av lagar som fastslagits av den svenska regeringen inom det organ som har hand om lagar och regler för skötsel av djur i kommersiellt syfte. Om alla dessa regler och lagar följs kommer det inte att vara något problem, men om det uppdagas att en kennel inte sköts som den ska kommer detta oftast snabbt fram i ljuset.

Det största hotet för en kennelägare som inte sköter sin kennel på ett bra och värdigt sätt som bejakar hundarnas intressen och liv, kommer idag att vara Internet och sociala medier. I det fall misskötsel uppdagas kommer detta i första hand oftast att komma ut på dessa platser. Efter det kan det vara så att uppgifterna om detta kommer till kännedom hos en myndighet, vilket då kan leda till böter eller att kenneln helt enkelt måste tas ur drift om omständigheterna kräv det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*